LP/2016/778 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál,-charta-jazykov.doc 136 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1,-charta-jazykov.doc 978 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2,-charta-jazykov.doc 200 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať