LP/2016/561 Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_2.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osob-cast.docx 134 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseob-cast-(1).docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Socialne-vplyvy-2016.docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 827 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať