LP/2016/286 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
riadne-predbežné-stanovisko-k-návrhu-nariadenia-o-hnojivách_final-(5).docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
navrh-nariadenia-EP-a-R,-ktorým-sa-stanovujú-pravidla-sprístupňovania-hnojivých-výrobkov-s-označením-CE-na-trhu-a-ktorým-sa-meni-nariadenie-(ES)-č.-1069-2009-a-nariadenia-(ES)-č.-1107-2009.rar 564 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať