LP/2016/1087 Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0X_obal_28112016.rtf 64 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
03_vlastny_material_28112016.docx 318 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_priloha_1_28112016.docx 63 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať