PI/2024/46 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
09_predbezna_informacia.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať