PI/2023/45 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná_infomácia_vyhláška_84_2016.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať