PI/2023/34 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_296_2010-Z.-z..docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať