PI/2023/194 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať