PI/2023/158 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI---návrh-zákona,-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-zákon-č.-355_2007-Z.-z..docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať