PI/2022/287 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia82_2012.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať