PI/2022/269 Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-zdravotná-spôsobilosť.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať