PI/2022/255 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA_vyhláška-č.-84_2016-Z.-z.pdf 202 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať