PI/2022/228 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky 216/2017 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_vyhlaska_373_2011-.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať