PI/2022/222 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEZNA-INFORMACIA_vyhl-MZP-SR-_manažment-rizík.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať