PI/2021/99 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy ochranných pásem letísk a leteckých pozemných zariadení, ich tvary a rozmery a podrobnosti o zákazoch a obmedzeniach v ochranných pásmach letísk a ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_návrh-vyhlášky-MDV-SR-podľa-§-29-ods.-7-zákona-č.-143-1998-Z.-z..docx 41 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať