PI/2021/97 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia---lesnícka-rovnošata.doc 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať