PI/2021/58 Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka, prírodná rezervácia Brezové, národná prírodná rezervácia Plavno,chránený areál Horný tok Výravy, chránený areál Laborec, chránený areál Horný tok Chotčianky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_6-NV_PR-Pokoradzké-jazierka,-PR-Brezové,-NPR-Plavno,-CHA-Horný-tok-Výravy,-CHA-Laborec,-CHA-Horný-tok-Chotčianky.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať