PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyjadrenia k predbežnej informácií.docx 33 kB Vyjadrenia k predbežnej informácií Prevziať Prevziať