PI/2021/51 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať