PI/2021/41 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_vyhláška,-ktorou-sa-ustanovujú-požiadavky-prevádzkovania-zariadení-na-skladovanie,-plnenie-a-prepravu-benzínu.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať