PI/2021/263 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2021 č. MK-.../2021, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_opatrenie.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať