PI/2021/251 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov;

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia-51_2007.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať