PI/2021/207 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
P_R_E_D_B_E_Ž_N_Á__I_N_F_O_R_M_Á_C_I_A.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať