PI/2021/147 Predbežná informácia k návrhu zákona o krajinnom plánovaní

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia-krajinné-plánovanie.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať