PI/2021/121 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
MM_NOVELA_ČÍSELNÍK-ÚOŠS_predb-inf.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyjadrenia k predbežnej informácií.docx 18 kB Vyjadrenia k predbežnej informácií Prevziať Prevziať
07_VYHLÁŠKA_CUOSS_správa-o-účasti.docx 29 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať