PI/2021/105 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_ZP.docx 40 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať