PI/2020/87 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať