PI/2020/73 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia_vyhlaska_EGOV_PPK.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať