PI/2020/52 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia-58_2007.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať