PI/2020/229 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia---opatrenie-k-284_2014-Z.-z..rtf 116 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať