PI/2020/228 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať