PI/2019/97 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať