PI/2019/32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-infomácia---precho-na-dig.-rozhlas-vysielanie.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať