PI/2019/312 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia-vyhláška-o-štandardoch-pre-ITVS.doc 63 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať