PI/2019/263 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať