PI/2019/16 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_novela_137-2018.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať