PI/2019/158 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o postupe pri ich posudzovaní

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný materiál.rtf 88 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať