PI/2018/83 Návrh opatrenia MF SR z .... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia-(11.4.2018).docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať