PI/2018/74 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o certifikačných kritériách, podmienkach certifikačného postupu, obsahových náležitostiach technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienkach výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI-vyhláška-o-certifikácii.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať