PI/2018/30 Návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_predbezna-informácia.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať