PI/2018/270 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_predbezna-informacia_súťaž-návrhov.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať