PI/2018/245 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MPSVR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať