PI/2018/208 Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania minerálneho oleja identifikačnou látkou a o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri jej použití, manipulácii a skladovaní.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.rtf 91 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyjadrenia k predbežnej informácií.docx 20 kB Vyjadrenia k predbežnej informácií Prevziať Prevziať