PI/2018/187 Návrh Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
P-R-E-D-B-E-Z-N-A-I-N-F-O-R-M-A-C-I-A_2017.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať