PI/2018/152 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 30. októbra 2002 č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať