PI/2018/140 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_postupy_uctovania_bez.rtf 70 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať