PI/2018/109 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_180_2015.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať