PI/2017/258 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-k-návrhu-novely-NV-SR-č--75-2015-Z-z--v-znení-neskorších-predpisov---6-11-2017.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať