LPEU/2024/25 COM(2024)12 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
LPEU_2024_25_Krízové-opatrenia.docx 21 kB Stanovisko Prevziať Prevziať