LPEU/2024/175 COM(2024)154 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko-COM(2024)154-RO-osobit.opatrenie.docx 39 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať